Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - wyniki

Powiat Krotoszyński udzielił zamówienia na realizację zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Krotoszyński..."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia