Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym - budowa baz danych obiektów topograficznych

Starosta Krotoszyński zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania wartości zamówienia na budowę baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000. Szczegóły w załączniku poniżej.

 BDOT500