Przetarg nieograniczony - przebudowa boiska (3)

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie zaprasza do składania ofert. Zamówienie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu "Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", poddziałania 9.3.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". Nr umowy RPWP.09.03.03-30-0035/16-00.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa boiska(2)

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie zaprasza do składania ofert. Zamówienie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu "Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", poddziałania 9.3.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". Nr umowy RPWP.09.03.03-30-0035/16-00.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa boiska (1)

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie zaprasza do składania ofert. Zamówienie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu "Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", poddziałania 9.3.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". Nr umowy RPWP.09.03.03-30-0035/16-00.

Czytaj więcej...