Ogłoszenie o wyborze oferty – podręczniki

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Ogłoszenie o wyborze oferty – podręczniki