UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe (podręczniki)

Dotyczy zapytania ofertowego na: zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

 Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż wpłynęła tylko 1 oferta.

Treść ogłoszenia o unieważnieniu postępowania – poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o unieważnieniu – zapytanie ofertowe