Ogłoszenie o wyborze oferty – podręczniki

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe (2) – zakup i dostawa podręczników w ramach projektu UE

Poniżej w załączeniu publikujemy zapytanie ofertowe na  zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Czytaj więcej...

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe (podręczniki)

Dotyczy zapytania ofertowego na: zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa podręczników(2)

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 4 marca 2019 r. dotyczącego zakupu i dostawy podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania informujemy, iż do ww. zapytania dodano Zadanie nr 15 - Zakup i dostawa podręcznika pt. "Podstawy mechatroniki. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych".

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa podręczników

Poniżej w załączeniu publikujemy zapytanie ofertowe na  zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego na: pełnienie funkcji eksperta w sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje  – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – ekspert w sieci

Powiat Krotoszyński ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji eksperta w sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Treść zapytania oraz niezbędne dokumenty – poniżej w załączeniu.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – ekspert w sieci

Powiat Krotoszyński ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji eksperta w sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Treść zapytania oraz niezbędne dokumenty – poniżej w załączeniu.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony - zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na 7 zadań

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano ogłoszenie o przetargu: zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na 7 zadań

Czytaj więcej...