Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - wyniki

Powiat Krotoszyński udzielił zamówienia na realizację zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Krotoszyński..."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony: Modernizacja ewidencji gruntów - założenie ewidencji budynków i lokali (III)

Powiat Krotoszyński ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Krotoszyński..."
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach  szacowania wartości zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”  Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali (II)

Powiat Krotoszyński ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz danych (WRPO 2014+, Poddziałanie 2.1.2).

Ogłoszenie o przetargu

 

Przetarg nieograniczony - Wykonanie zdjęc lotniczych oraz ortofotomapy - wynik

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego udzielił zamówienia na: Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego powiatu krotoszyńskiego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych” realizowanego w ramach:
 
Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego
na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2:„Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.