Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury i inwestycje w fundusze nieruchomości, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska, inwestycje w domy seniora i placówki opiekuńczo-medyczne czy aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami państw członkowskich.Polska otrzymuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następujących programów:


  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw

  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

  • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

EFRR