Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenia Komisji

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu w styczniu 2017

KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA I ROLNICTWA

W piątek,  20 stycznia 2017 r. o godz. 13.00, w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krotoszyński w roku 2016.

 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.

 5.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a)      zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu  administracji rządowej,
  b)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
  c)      powierzenia Miastu i Gminie Krotoszyn zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
  d)      delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  e)      wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
  f)       zmiany Uchwały Nr XXII/138/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.  

  6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa w 2016 roku.

  7.      Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa na 2017 rok.

  8.      Sprawy organizacyjne.

  9. Wolne głosy i wnioski.

  Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
  Piotr Osuch

 
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

W środę , 18 stycznia 2017 r. o godz. 13.00, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie (ul. Langiewicza 2) odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

 3.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krotoszyński w roku 2016

 4. Środowiskowy Dom Samopomocy – możliwości rozwoju.

 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a)      zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu  administracji rządowej,
  b)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
  c)      powierzenia Miastu i Gminie Krotoszyn zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
  d)      delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  e)      wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
  f)       zmiany Uchwały Nr XXII/138/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.

 6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku.

 7. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok.

 8. Sprawy organizacyjne.

 9. Wolne głosy i wnioski.

  Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
  Renata Zych-Kordus