Cele projektu

Celem projektu jest: poprawa dostępności młodzieży szkolnej do podstawowej infrastruktury sportowej oraz stworzenie lepszych warunków edukacji ogólnokształcącej na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Planowane efekty to :

  • Wyeliminowanie istniejących braków w zakresie infrastruktury sportowej,
  • Poprawa dostępności do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej,
  • Wzrost zainteresowania aktywnością ruchową i poprawa ogólnej kondycji zdrowotnej ludności,
  • Poprawa jakości życia mieszkańców,
  • Zwiększenie poziomu integracji z osobami niepełnosprawnymi i zapewnienie im możliwości korzystania z zajęć ruchowych
  • Poprawa jakości funkcjonowania bazy dydaktycznej w powiecie,
  • Zapewnienie alternatywnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego wszystkim mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego,
  • Zapobieganie problemom społecznym i wychowawczym