O projekcie

"Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"

jest projektem partnerskim, w którym liderem jest Miasto i Gmina Krotoszyn, a powiat krotoszyński – jednym z partnerów.
Projekt zakłada w prowadzenie 15 e-usług dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego oraz wdrożenie systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) i modernizację systemu BIP.
Istotnym elementem jest wprowadzenie systemu wspomagającego pracę Rady i udostępniającego informacje dla mieszkańców. Zadanie obejmuje zakup oprogramowania (licencji) oraz wdrożenie wraz z integracją systemów komputerowych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie razem z zakupem sprzętu niezbędnego do jego obsługi i szkoleniami w zakresie korzystania z systemu oraz usług doradczych niezbędnego do wdrożenia systemu i opiekę autorską (aktualizacje).

Wdrożone zostaną systemy teleinformatyczne:

  • EOD + Cyfrowy e-Urząd (integracja EOD z funkcjonującym w urzędzie systemem dziedzinowym,GIS, BIP) - 100 licencji
  • E-formularze i e-płatności (e-usługi) - 15 licencji
  • e-sesja – system obsługi rady – 1 licencja
  • eSesja – licencja dla 1 użytkownika – 19 licencji

Istotnym elementem jest wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego jest zakup sprzętu i szkolenia obsługi programów dla pracowników starostwa.
Zakupiony zostanie sprzęt informatyczny: Serwer wraz z wyposażeniem w postaci kontrolera, dysków SSD, dysków SAS, dodatkowej pamięci RAM-1 szt. Macierz z dyskami 2x4TB SAS 3,5 oraz dodatkowe dyski 5 x 4 TB-1 szt.

Projekt realizowany jest w ramach WRPO 2014+, poddziałanie 2.1.1.
Wartość projektu dla powiatu: 509 543,36 zł
Wartość dofinansowania: 433 111,86 zł.

Realizacja projektu przypadnie na IV kwartał 2017 oraz rok 2018. Ze względu na swój charakter – kompleksową cyfryzację starostwa – wymaga zaangażowania wielu osób, które zagwarantują szybkie wdrożenie nowych rozwiązań, a zarazem zapewnią prawidłową realizację finansową projektu.