Wirtualny spacer po urzędzie

Ostrzeżenie o silnej mgle/1

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 65 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Zespół w Poznaniu dnia 22.11.2016 r.

OSTRZEŻENIE  - o silnej mgle/1

Zjawisko: silna mgła/1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.11.2016 r. do godz. 10:00 dnia 24.11.2016 r.

Obszar: województwo wielkopolskie

Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Po północy 22/23.11 prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze (głównie na zachodzie i północy województwa) mgieł ograniczających widzialność od 50 m do 200 m. W dzień 23.11 prognozuje się przejściową poprawę widzialności miejscami do około 400 m, wieczorem i w nocy 23/24.11 na całym obszarze województwa widzialność w mgłach

ponownie wyniesie poniżej 100 m. W dniu 24.11 w godzinach przedpołudniowych prognozuje się zanik mgieł.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Proszę o zachowanie ostrożności.

O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować  w godzinach pracy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 7254256  wew. 346, fax 62 7253423), po godzinach pracy, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 728371403.

Stanisław Szczotka
Starosta Krotoszyński