Wirtualny spacer po urzędzie

Wychowankowie MOW-u w Rudawach Janowickich

W 28 i 29 października 2015 r. grupa dziesięciu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w Koźminie  Wielkopolskim wraz z opiekunami i instruktorem wspinaczki skałkowej, w  ramach programu „Turysta: poznaję, wybieram…”, przebywała w Rudawach Janowickich.

Pierwszego dnia w Rudawach wychowankowie pokonali 27 km od Kolorowych Jeziorek aż po Góry Sokole. Na trasie zdobyli Wielką Kopę (871 m), Skalnik (945 m), Krzyżną Górę (654 m). Zobaczyli Starościńskie Skały, Husyckie Skały i ruiny zamku Sokolec.

Drugiego dnia wychowankowie wzięli udział w zajęciach wspinaczkowych na Sokoliku Wielkim (623 m), wchodząc na ścianki Sokolika i dokonując z nich zjazdów na linie. Po krótkim odpoczynku i posiłku, przejechali do Strzegomia i zwiedzili zabytkowa Bazyliką Mniejszą św. App. Piotra i Pawła.

Wycieczka w Rudawy Janowickie jest trzecią z czterech imprez organizowanych przez Ośrodek w ramach programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim, realizowanego w oparciu o dotację przeznaczoną przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, który uchwałą nr VIII/213/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku przyznał pomoc finansową w wysokości 8 830,00 zł na realizację zadania.

Jednym z podstawowych zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim jest wychowanie, rozumiane jako wszechstronne kształtowanie osobowe wychowanka w wymiarze fizycznym, zdrowotnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym, w taki sposób, aby mógł on dokonywać wyborów zgodnych z normami prawnymi, moralnymi i społecznymi.

W celu realizacji tego typu zadań, konieczne jest między innymi propagowanie zdrowego trybu życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, które pozwolą na konstruktywne wykorzystywanie czasu wolnego oraz ukazywanie społecznie pożądanych sposobów spędzania czasu wolnego, które stanowią alternatywę dla zachowań ryzykownych, związanych z uzależnieniami.

Realizowane jest to m.in. poprzez prowadzenie ośrodkowego programu rozwijania zainteresowań poznawczych, sportowych i turystycznych  „Turysta: poznaję – wybieram”. Przedsięwzięcie to kontynuacją programu z lat 2011 - 2014.

Wychowankowie Ośrodka  biorą udział w cyklu imprez turystycznych, wchodzących w zakres edukacji turystyczno – krajoznawczej, w toku której poznawać będą i wykorzystywać wiedzę z języka polskiego (edukacja regionalna), historii i geografii.