Wirtualny spacer po urzędzie

Z myślą o rozwoju szkół i wsparciu nauczycieli

Powiat Krotoszyński zakończył realizację projektu pn. Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rezultaty przedsięwzięcia omówiono na konferencji , która odbyła się 27 sierpnia 2015 r.. Wzięli w niej udział samorządowcy z powiatu i gmin, a przede wszystkim ci, do których projekt był adresowany - dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli. Nowy model doskonalenia wdrożono bowiem aż w 47 placówkach oświatowych Ziemi Krotoszyńskiej. Ze wsparcia skorzystały 893 osoby.

Konferencję otworzył starosta krotoszyński Stanisław Szczotka. Włodarz powiatu zwrócił uwagę na fakt, że projekt o tak szerokim zasięgu – obejmujący zdecydowaną większość placówek w powiecie – zintegrował środowisko oświatowe, pozwolił także na skutecznie wdrożenie nowego systemu wsparcia, który funkcjonować ma od 2016 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia omówiła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a zarazem koordynator projektu - Karina Bratborska. Wyjaśniła ona istotę wspomagania, które przebiegało w dwóch zasadniczych formach. Pierwszą była współpraca placówek i nauczycieli ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji nad sporządzeniem diagnozy potrzeb szkoły i nauczycieli i przygotowaniem wsparcia. Druga forma, to sieci współpracy i samokształcenia, w których dyrektorzy i nauczyciele dzielili się doświadczeniem i wzbogacali wiedzę w wybranych przez siebie tematach. O tym jak w rzeczywistości przebiegały te działania opowiedziały – Aleksandra Wachowiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Roszkach oraz Aleksandra Leja – dyrektor Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie.

Zwieńczeniem konferencji był brawurowy i niezwykle interesujący wykład „Kroki milowe w rozwoju i drodze edukacyjnej dziecka/ucznia” wygłoszony przez prof. Dr hab. Annę Brzezińską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt pn. Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim, został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie III Wysoka jakość systemu oświaty, poddziałanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.