Beneficjent - Powiat Krotoszyński

W 2014 roku powiat krotoszyński zamieszkiwało 77 909 osób, natomiast Krotoszyn 29 284 osób, co stanowi 37,6% mieszkańców powiatu.

Powiat Krotoszyński w ramach ustawowych zadań (na dzień aplikowania o fundusze dla projektu) prowadził:

 • 6 publicznych szkół/zespołów szkół ponadgimnazjalnych (jednostek szkolnictwa ogólnodostępnego),
 • 4 publiczne zespoły szkół/placówki kształcenia specjalnego,
 • 1 placówkę poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Krotoszyński:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
  w Krotoszynie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  w Koźminie Wlkp.,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.,
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  w Borzęciczkach,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp.,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie.


18,1% mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 784 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,5% ludności (23,2% wśród dziewczynek i 23,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,21.


Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,26.

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w zasadniczych szkołach zawodowych. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.
W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (32,7% kobiet i 32,2% mężczyzn).

(Źródło: Studium Wykonalności dla projektu zintegrowanego)