Wirtualny spacer po urzędzie

Nauczyciele się doskonalą

21 marca w krotoszyńskim Zespole Szkół Specjalnych i 11 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbyły się dwa kolejne szkolenia dla nauczycieli dokształcających się w sieci „ Praca metodą eksperymentu” w ramach realizowanego przez Powiat Krotoszyński programu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym dla organizacji pozarządowych pt. "Nowe wzory ofert oraz elementy logiki projektowej w realizacji zadań publicznych”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Inkubatora (Kalisz, ul. Częstochowska 25, sala seminaryjna).

Czytaj więcej...

Zaakceptuj Twój e-PIT na podatki.gov.pl do 30 kwietnia

 Termin na składanie rocznych deklaracji PIT za 2018 r. mija 30 kwietnia.

 Zostały już tylko 2 tygodnie, aby w usłudze Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r.

Jeśli do 30 kwietnia nie zrobisz tego oraz nie rozliczysz się w inny sposób, to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony.

Czytaj więcej...

Festiwal Zawodów w TRÓJCE

W sobotę, 13 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie odbyła się trzecia edycja „Festiwalu Zawodów w Trójce”. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z powiatu krotoszyńskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą krotoszyńskiej placówki oraz lokalnych pracodawców.

Czytaj więcej...

VI Krotoszyński Rajd Rowerowy „Czas na rower”

Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie oraz Klub Turystki Rowerowej „Peleton”, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie i Powiatu Krotoszyńskiego w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, zapraszają na VI Krotoszyński Rajd Rowerowy „Czas na rower”.

Czytaj więcej...