Wirtualny spacer po urzędzie

Goście z Niemiec u starosty

Opiekunowie młodzieży z Berfusbildende Schulen Lingen w Niemczech – uczestnicy wymiany z ZSP 2,  spotkali się 5 marca 2019r. ze starostą krotoszyńskim Stanisławem Szczotką. Gerhild Baumann i Thomas Rohde przybyli do Krotoszyna z szóstką niemieckich uczniów. Wymiana między BBS Lingen i „Mięśniakiem“ trwa już wiele lat i opiera się na żywych relacjach między szkolnymi społecznościami.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa podręczników(2)

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 4 marca 2019 r. dotyczącego zakupu i dostawy podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania informujemy, iż do ww. zapytania dodano Zadanie nr 15 - Zakup i dostawa podręcznika pt. "Podstawy mechatroniki. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych".

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa 2019 - rozpoczęta !

W poniedziałek, 4 marca 2019 r. na terenie powiatu krotoszyńskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W inauguracji uczestniczyła Monika Marcinkowska (0rzedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień  w Kaliszu oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursu wiedzy o Obronie Cywilnej

1 marca 2019 roku, w dniu obchodów Światowego Dnia Obrony Cywilnej, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej w 1990 r., w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyło się podsumowanie konkursu z zakresu wiedzy o obronie cywilnej. W spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski (reprezentujący Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krotoszyńskiego) oraz Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek jako Szef Obrony Cywilnej Gminy Krotoszyn.

Czytaj więcej...

UWAGA organizacje pozarządowe!

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego - zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 14 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 04.03.2019 r.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa podręczników w ramach projektu UE

Poniżej w załączeniu publikujemy zapytanie ofertowe na  zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Czytaj więcej...