Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego Informuje:

 … na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 15 stycznia 2019 r. wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 5 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 13.01.2019 r.

Czytaj więcej...

Tak Orkiestra grała dla Krotoszyna

Po raz pierwszy oddział noworodkowy krotoszyńskiego szpitala doposażony został w sprzęt zakupiony przez Fundację Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w 1995 r. Przekazano wówczas lampę do fototerapii noworodków i stanowisko do resuscytacji. W sumie sprzęt ten kosztował ponad 17 tys. zł. 

Czytaj więcej...

Apteki naszego powiatu w roku 2019

Jak co roku - Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwaliła godziny pracy aptek powiatu krotoszyńskiego na kolejny rok oraz rozkład dyżurów w niedziele i ścięta oraz w porze nocnej. Szczegóły w załącznikach.

Czytaj więcej...

Spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia

10 grudnia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie odbyło się spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia „Praca metodą eksperymentu”. Ma to związek z realizowanym przez Powiat Krotoszyński programem unijnym w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...