Wirtualny spacer po urzędzie

e-recepta – kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej (e-recepty). Już teraz zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom. Zachęcamy również do zgłaszania zapotrzebowania na bezpłatne szkolenia organizowane w Państwa placówkach.

Czytaj więcej...

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 19 lipca 2019 r. wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką numer 4510/2, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Przyjęto projekt programu wspólpracy z organizacjami

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego przyjął protokół z przebiegu konsultacji projektu w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" oraz projekt Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

Czytaj więcej...

Policja świętuje stulecie

18 lipca 2019r.  krotoszyńscy funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie w szczególny sposób uczcili tegoroczne Święto Policji.  Mija bowiem 100 lat od powołania tej służby przez Sejm II Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Uczniowie CERAMY na zagranicznych praktykach

Na przełomie maja i czerwca 2019 r. grupa 26 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Krotoszynie odbyła miesięczne praktyki we Włoszech i w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +  Europa- czemu nie?  

Czytaj więcej...

Nauczyciele doskonalili swoje kompetencje

Od 10 grudnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 8 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński uczestniczyło w pracach  „sieci” w ramach realizowanego przez Powiat Krotoszyński programu unijnego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego. To I edycja (z dwóch zaplanowanych) cyklu doskonalenia związanego z pracą z uczniami metodą eksperymentu.

Czytaj więcej...