Wirtualny spacer po urzędzie

Ulice „jak nowe” dzięki współpracy powiatu i gminy

19 listopada w Krotoszynie miały miejsce odbiory zmodernizowanych i wyremontowanych dróg powiatowych. Ulice – Kobierska, Klemczaka i Benicka zyskały nowy wygląd dzięki współpracy Powiatu Krotoszyńskiego oraz Miasta i Gminy Krotoszyn. W odbiorze wzięli udział m.in. wicestarosta Paweł Radojewski oraz wiceburmistrz Ryszard Czuszke, a także przedstawiciele wykonawców i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach  szacowania wartości zamówienia na wykonanie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Czytaj więcej...

Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Zbiorcze zestawienie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Czytaj więcej...