Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 19 lipca 2019 r. wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką numer 4510/2, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Przyjęto projekt programu wspólpracy z organizacjami

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego przyjął protokół z przebiegu konsultacji projektu w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" oraz projekt Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

Czytaj więcej...

Policja świętuje stulecie

18 lipca 2019r.  krotoszyńscy funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie w szczególny sposób uczcili tegoroczne Święto Policji.  Mija bowiem 100 lat od powołania tej służby przez Sejm II Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Uczniowie CERAMY na zagranicznych praktykach

Na przełomie maja i czerwca 2019 r. grupa 26 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Krotoszynie odbyła miesięczne praktyki we Włoszech i w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS +  Europa- czemu nie?  

Czytaj więcej...

Nauczyciele doskonalili swoje kompetencje

Od 10 grudnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 8 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński uczestniczyło w pracach  „sieci” w ramach realizowanego przez Powiat Krotoszyński programu unijnego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego. To I edycja (z dwóch zaplanowanych) cyklu doskonalenia związanego z pracą z uczniami metodą eksperymentu.

Czytaj więcej...

VII Powiatowe Zawody Sikawek Konnych

W dniu 30 czerwca 2019 r. w Sulmierzycach odbyły się VII Powiatowe Zawody Sikawek Konnych. W zawodach uczestniczyło 5 drużyn w kategorii kobiet oraz 9 drużyn w kategorii mężczyzn. Celem zawodów była popularyzacja  wśród społeczeństwa  tradycji strażactwa ochotniczego poprzez pokazanie sprawności zabytkowych sikawek konnych oraz wyłonienie reprezentacji powiatu krotoszyńskiego na XVI Europejskie i XIX Krajowe Zawody Sikawek Konnych, które odbędą się 18 sierpnia 2019 r. w Racocie powiat kościański.

Czytaj więcej...

Rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Czytaj więcej...