Wirtualny spacer po urzędzie

Dąbrowy Krotoszyńskie w obiektywie Andrzeja Chmielarza

W poniedziałek 13 lutego 2017r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się wernisaż wystawy fotografii „Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-Rochy w obiektywie Andrzeja Chmielarza”. Autor ma wiele pasji m.in. turystykę, krajoznawstwo, filatelistykę, dobre książki, poznawanie historii i docieranie do nieznanych zakątków małej Ojczyzny - Ziemi Krotoszyńskiej.

Czytaj więcej...

LOK-owskie zimowisko

W dniach 6 – 11 luty Zarząd Powiatowy Lig Obrony Kraju w Krotoszynie zorganizował dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii  zimowisko w ramach akcji  ZIMA z LOK – 2017.

Czytaj więcej...

Konsultuj Wojewódzki Program Ochrony Powietrza!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w procedurze konsultacji dotyczących opracowania Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Czytaj więcej...

Uwaga Organizacje Pozarządowe!!!

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy celowej, uruchamianej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej...

W trosce o drobną zwierzynę naszych lasów

Od 3 do 5 lutego 2017 roku na terenie powiatu krotoszyńskiego realizowano program pn. Chrońmy Zwierzynę Drobną.  W ramach programu przeprowadzono I Łowy Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki 2017 roku. W akcji, która odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Krotoszyńskiego wzięło udział  Nadleśnictwo Krotoszyn oraz dziesięć kół łowieckich gospodarujących w obwodach łowieckich Powiatu Krotoszyńskiego. Celem akcji jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej drastyczną ekspansją drapieżników.

Czytaj więcej...