Wirtualny spacer po urzędzie

Upominki dla małych pacjentów

Tradycyjnie już mali pacjenci przebywający na Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Krotoszynie otrzymali drobne upominki od samorządu powiatowego. W ten sposób samorządowcy starają się chociaż trochę umilić maluchom spędzony w szpitalu Dzień Dziecka. W tym roku wizyta odbyła się w przeddzień święta - w piątek, 31 maja.

Czytaj więcej...

Rada udzieliła wotum zaufania i absolutorium zarządowi

Na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbyła się 31 maja,  Radni wysłuchali wystąpienia starosty Stanisława Szczotki, który w imieniu zarządu powiatu po raz pierwszy w dziejach przedstawił Raport o Stanie Powiatu Krotoszyńskiego za rok 2018 oraz złożył  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.

Czytaj więcej...

Uwaga przedsiębiorcy !

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuję, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty posiadające zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów zobowiązane są dostosować wyżej wymienione pozwolenia do aktualnych przepisów.

Czytaj więcej...

Uwaga, organizacje pozarządowe !

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 18 czerwca w godz. 9:00-16:00 w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Tematem będzie "Planowanie kampanii fundraisingowej".

Czytaj więcej...

Spotkanie z medalistami

Zawodnicy sumo, którzy na niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Tallinie wspaniale reprezentowali nasz kraj i powiat, byli gośćmi starosty krotoszyńskiego. Włodarz powiatu pogratulował młodym sportowcom sukcesów i życzył dalszego rozwoju sportowych karier.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

VIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek, 31 maja 2019 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7. W porządku obrad znalazły się m.in. - rozpatrzenie raportu o stanie powiatu wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

Czytaj więcej...

Dziewiąta edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2018 i/lub 2019 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...