Wirtualny spacer po urzędzie

Wezwanie do odbioru depozytu

Starosta Krotoszyński wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu przechowywanego w Biurze Rzeczy Znalezionych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Czytaj więcej...

W rocznicę powstańczego zrywu

1 stycznia 2017r. mieszkańcy Ziemi Krotoszyńskiej  uczcili 98. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Czytaj więcej...

Budżet powiatu na rok 2017 uchwalony!

Podczas sesji , która odbyła się w piątek, 30 grudnia 2016r., podjęto uchwałę  w sprawie  Budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2017. Projekt uchwały budżetowej został  przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu  15 listopada 2016 roku.

Czytaj więcej...