Wirtualny spacer po urzędzie

Zakończyła się pierwsza edycja unijnego projektu

Dobiegła końca pierwsza edycja realizowanego przez Powiat Krotoszyński projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego". Jest on realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Na zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Czytaj więcej...

Gimnazjaliści z Bendorfu w Ceramie

Dobiegła końca ośmiodniowa wizyta młodzieży niemieckiej wraz z opiekunami z Wilhelm Remy Gymnasium z Bendorfu w ramach współpracy międzynarodowej, jaką Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie prowadzi od ponad 7 lat.

Czytaj więcej...

Barwy Wolontariatu - konkurs

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze/unieważnieniu ofert - podręczniki

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT dla zadań nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oraz u unieważnieniu ofert dla zadań nr 2, 4, 5, 12, 20.

 Dotyczy zapytania ofertowego na: na zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Czytaj więcej...

Mali zdunowianie z wizytą w starostwie

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Zdunach wraz z opiekunkami odwiedziły Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. 22 października 2019r. starosta Stanisław Szczotka i wicestarosta Paweł Radojewski podejmowali w swych gabinetach bardzo miłych gości.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty - ekspert w sieci

Dotyczy zapytania ofertowego na: pełnienie funkcji eksperta w II edycji sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje  – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

XIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 25 października 2019 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

Czytaj więcej...