Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomości do oddania w użytkowanie (2)

 

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego przeznaczoną do oddania w użytkowanie – Krotoszyn, rejon ul. Mickiewicza. Z treścią wykazów można się zapoznać także w Biuletynie Informacji Publicznej pod poniżej podanym adresem.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o burzach

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 10 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Zespół w Poznaniu dnia 10.04.2018 r.

Czytaj więcej...

Nieruchomości do oddania w dzierżawę

 

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę – położonych w Wyganowie gm. Kobylin oraz w Krotoszynie. Z treścią dokumentów można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, pod podanym poniżej adresem.

Czytaj więcej...

Starosta Krotoszyński Informuje:

...na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszone zostały z dniem 10 kwietnia 2018r. wykazy dla lokali mieszkalnych nr 1, nr 2 i nr 3, stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce nr 549/1, położonej w Rozdrażewie przy ul. Dworcowej nr 2. Lokale są przeznaczone do sprzedaży. Wykazy zostały sporządzone na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).

Czytaj więcej...

W rocznicę zbrodni katyńskiej

W 78. rocznicę zbrodni katyńskiej delegacja powiatu ze starostą krotoszyńskim Stanisławem Szczotką,  wicestarostą Pawłem Radojewskim i Andrzejem Wichłaczem – Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich oddała hołd pomordowanym polskim oficerom.

Czytaj więcej...

UWAGA STOWARZYSZENIA ZWYKŁE!!!

20 maja 2016 r. dla stowarzyszeń zwykłych to data „rewolucji w przepisach”. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmieniło się podejście, koncepcja tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych. Zmienił się sposób rejestracji – tzn. zgłaszania do ewidencji – stowarzyszenia zwykłego.

Czytaj więcej...

Zasiedlanie bażanta

W kwietniu 2018 roku Koła Łowieckie "Kuropatwa", „Dzik” i „Bażant” przeprowadziły akcję zasiedlenia nowego bażanta w swoich obwodach łowieckich. Do łowisk wpuszczono 60 sztuk bażantów, w tym: 10 kogutów i 50 kur.

Czytaj więcej...