Wirtualny spacer po urzędzie

Samorządowa pielgrzymka do Lutogniewa

Po raz dwunasty samorządowcy z powiatu krotoszyńskiego pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie. Tradycyjnie pielgrzymka wyruszyła spod siedziby Starostwa Powiatowego, a zakończyła się Mszą św. w lutogniewskiej świątyni.

Czytaj więcej...

Historyczne Zanieczyszczenie Powierzchni Ziemi - w trosce o środowisko

Obowiązująca od 5 września 2014 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadziła do ustawy nowe pojęcie: historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi – rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., ale także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi spowodowaną emisją lub zdarzeniem, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Każdy kto stwierdzi potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.

Czytaj więcej...

Projekt MEETINGDEM – CENTRUM SPOTKAŃ w powiecie krotoszyńskim

Jeśli jesteś zainteresowany/a założeniem Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w swojej miejscowości skontaktuj się z nami – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie –  Andrzej Piotrowski tel. 606479304. Pierwszy etap projektu realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie oraz Spółdzielnię Socjalną VIVO to szkolenia 7–8.09.2017 r. w siedzibie PCPR, w drugim module projektu spotkamy się w Ośrodku Stowarzyszenia w Poznaniu – 14.09.2017 r.

Czytaj więcej...