Wirtualny spacer po urzędzie

STAROSTA KROTOSZYŃSKI informuje:

... na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, 63-700 Krotoszyn, z dniem 6 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Rozdrażewie oznaczonej ewidencyjnie działką numer 137/5, o powierzchni 0,0181 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej...

"ĆWICZENIE RENEGADE" - zawyją syreny!

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Informacja: PCZK

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla organizacji – oceń ofertę pomocy prawnej!

Starosta Krotoszyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji do oceny ofert, składanych na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Czytaj więcej...

Goście z Niemiec ponownie w krotoszyńskiej CERAMIE

Od 16 do 23października 2018 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 podejmowała grupę młodzieży z Wilhelm Remy Gymnasium w Bendorfie. Uczniowie, wraz z opiekunami, przyjechali w ramach kilkuletniej już współpracy między szkołami. Młodzież Ceramy zaprosiła przyjaciół z Niemiec do własnych domów.

Czytaj więcej...

Święto poezji patriotycznej w "Ceramie"

16 października 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, tradycyjnie już, odbył się Powiatowy Konkurs Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej LOK. Tegoroczna, wyjątkowa edycja, objęta patronatem Starosty Krotoszyńskiego, zgromadziła liczne grono miłośników poezji  i pieśni ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy wysłuchać wielu niezwykłych recytacji i wykonań pieśni patriotycznych.

Czytaj więcej...

Senior z inicjatywą 2018

W ramach tegorocznego projektu „Senior z inicjatywą” organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie został zorganizowany konkurs fotograficzny pn. „Życie to kabaret”, odbyła się konferencja, Warsztaty Terapii Śmiechem oraz XIV Przegląd Twórczości Artystycznej. Hasło tegorocznego projektu brzmiało: „Życie to kabaret”. Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka.

Czytaj więcej...