Aktualności

Wirtualny spacer po urzędzie

Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 22 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Zespół w Poznaniu dnia 16.05.2018 r.

Czytaj więcej...

Wspólne posiedzenie komisji

W środę 16 maja 2018 r. o godz. 13.00,  w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się wspólnie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Nasi reprezentacji w młodzieżowym Sejmiku Województwa

26 kwietnia 2018 roku dwóch uczniów  I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaj w Krotoszynie wzięło udział w II Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Jakub Jankowski i Bartosz Litwinem, przygotowując się pod opieką pani Julity Ludwiczak wykonali najciekawszą prezentację i zostali laureatami powiatowego etapu konkursu „Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce. Jak uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości.” Nagrodą był właśnie udział w obradach sejmiku.

Czytaj więcej...

Wyróżniono najlepszych hodowców bydła

W dniu 10 maja 2018 roku w Świnkowie odbyło się podsumowanie wyników prac hodowlanych w roku 2017 w powiecie krotoszyńskim. W spotkaniu uczestniczył Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Zbigniew Barański. Najlepszym hodowcom w rankingu Regionalnego Koła Hodowców i Producentów Bydła oceny wydajności rocznej obór w powiecie krotoszyńskim za 2017 rok Starosta Krotoszyński wręczył puchary oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach  szacowania wartości zamówienia na „Świadczenie usług nadzoru technicznego i kontroli dla prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „ Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Czytaj więcej...

Uwaga ORGANIZACJE!

Zapraszamy do korzystania bezpłatnej oferty Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (CIWIS) w Kaliszu. Przypominamy, że w ramach naszej oferty można korzystać m.in. z doradztwa i szkoleń, a także nieodpłatne korzystać na cele organizacji z centrum konferencyjnego Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości:

Czytaj więcej...

Ogólnopolski sukces CERAMY

Weronika Kot i Piotr Wojcieszak – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Krotoszyna zostali finalistami  X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Czytaj więcej...