Wirtualny spacer po urzędzie

Zmiana dyżurów aptek

Informujemy o zmianie rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (terminu pełnienia „dyżurów”):
- Apteka „Eskulap”, ul. Mickiewicza 2a, Krotoszyn, tel. 62 7228025 przejmuje „dyżur” w dniach: 09.08. – 15.08.2019 r. za Aptekę „Novą Słoneczną”
- Apteka „Nova Słoneczna”, ul. Kościuszki 3, Krotoszyn, tel. 62 7253689 przejmuje „dyżur” w dniach: 06.09. – 12.09.2019 r. za Aptekę „Eskulap”.

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny, który odbędzie się 12 sierpnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie w godz. 8.00 - 10.30.

Czytaj więcej...

e-recepta – kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej (e-recepty). Już teraz zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom. Zachęcamy również do zgłaszania zapotrzebowania na bezpłatne szkolenia organizowane w Państwa placówkach.

Czytaj więcej...

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 19 lipca 2019 r. wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krotoszynie przy ul. Północnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką numer 4510/2, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Przyjęto projekt programu wspólpracy z organizacjami

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego przyjął protokół z przebiegu konsultacji projektu w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" oraz projekt Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.

Czytaj więcej...