Wirtualny spacer po urzędzie

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o marznących opadach

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, przekazuję treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 29 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 20.12.2018 r.

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt dla szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podsumował swoje uczestnictwo w unijnym projekcie "Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny". Nowy sprzęt służy już pacjentom, a 12 grudnia dyrekcja i personel szpitala zaprezentowali go dziennikarzom.

Czytaj więcej...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa od pół wieku!

Jubileusz 50-lecia krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uroczyście świętowano w piątek, 14 grudnia 2018r.  Dyrektor placówki Karina Bratborska witając licznie przybyłych gości szczególnie podkreśliła obecność dwóch emerytowanych szefów poradni – panów dr. Józefa Zdunka i Andrzeja Orłowskiego.

Czytaj więcej...

XI Rajd Gwiaździsty

14 grudnia na zlecenie i pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Oddział  PTTK  w Krotoszynie  zorganizował XI Rajd Gwiaździsty, którego celem był upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Krotoszyńskiej.

Czytaj więcej...