Wirtualny spacer po urzędzie

Zawody jazdy konnej w Konarzewie

9 października 2018r. przejdzie do historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie. Dzięki  organizatorom:  Klubowi Sportowemu „Huragan” działającemu w naszej placówce, Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska w Koniniei Stowarzyszeniu „Motylek”  na rzecz dzieci specjalnej troski przy SOSWw Konarzewie po raz pierwszy odbyły się tu Regionalne Zawody Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych Konarzew 2018. 

Czytaj więcej...

Trzeci Las Samorządowców posadzony!

Samorządowcy z powiatu krotoszyńskiego po raz trzeci wspólnie sadzili las. Tym razem pogoda dopisała. Praca w promieniach słońca i leśnym, już kolorowym zaciszu była dla wszystkich połączeniem pożytecznego z przyjemnym.

Czytaj więcej...

Wojewoda odznaczył zasłużonych działaczy i samorządowców

9 października 2018r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zasłużonym mieszkańcom regionu odznaczeń państwowych. Wśród nich największą grupę stanowili działacze społeczni i pracownicy samorządowi z Powiatu Krotoszyńskiego. O nadanie odznaczeń wnioskował starosta krotoszyński Stanisław Szczotka, a w uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kulka. Okolicznością, która zainicjowała nadanie odznaczeń był jubileusz 20-lecia samorządu powiatowego.

Czytaj więcej...

Uwaga! Uchylono rygory dotyczące wścieklizny!

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał 11 października 2018r. rozporządzenie uchylające wprowadzenie  rygorów i obostrzeń związanych z wykryciem ogniska wścieklizny oraz wyznaczeniem obszaru zagrożonego. Treść rozporządzenia publikujemy poniżej.

Rozporządzenie_PLW

 

 

Działki Powiatu na sprzedaż Krotoszyn, ul. Okólna

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych ewidencyjnie działką nr 6500/6, nr 6500/8, nr 6500/9, nr 6500/10, nr 6500/16, nr 6500/17, stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

W trosce o dobro uczniów – spotkanie dialogowe

25 września 2018r. w sali multimedialnej I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyło się spotkanie dialogowe poświęcone problematyce rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którego moderatorem był Marcin Wojtkowiak pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wniosków złożonych do projektu budżetu powiatu na rok 2019

Informujemy, że z dniem 30 września br. upłynął termin składania wniosków do projektu budżetu powiatu na 2019 rok. Zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały Nr LI/319/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r., złożone wnioski skierowane zostały do merytorycznych komórek Starostwa Powiatowego lub jednostek organizacyjnych powiatu. Odpowiedzi na złożone wnioski do projektu budżetu udzielone zostaną do 10 lutego 2019 r., tj. po uchwaleniu budżetu powiatu. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczony został wykaz wniosków złożonych do projektu budżetu na 2019 rok.