Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 4 września 2018r. wykaz dla lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 3 posadowionym na działce nr 146/3, położonej w Targoszycach,  przeznaczony do oddania w najem. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).

Czytaj więcej...

Powiatowe Święto Plonów

Po raz trzeci w lutogniewskim Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odbyły się dożynki powiatowe, na które przybyli rolnicy i samorządowcy z całej Ziemi Krotoszyńskiej.

Czytaj więcej...

Nauczycielskie awanse

Kolejni nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w sierpniu tego roku pomyślnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj więcej...

Nasz wielki talent z wizytą u starosty

22 sierpnia br. Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka spotkał się z Konradem Powroźnikiem, multimedalistą Mistrzostw Europy w Pływaniu Niedosłyszących, które odbyły się w lipcu tego roku w Lublinie. Warto dodać, że Konrad jest rekordzistą Europy na swoim koronnym dystansie 200 m stylem motylkowym.

Czytaj więcej...

Samorządowcy pielgrzymowali do Lutogniewa

Już po raz trzynasty radni i pracownicy samorządów Ziemi Krotoszyńskiej  odbyli pielgrzymkę pieszą do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie. 25 sierpnia 2018 r. , pielgrzymi pod przewodnictwem ks. Piotra Wróbla wyruszyli spod siedziby starostwa, by po ponad godzinnym marszu w deszczu dotrzeć do Lutogniewa.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - koordynator sieci

Powiat Krotoszyński zwraca się z zapytaniem ofertowym na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje  – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...