Wirtualny spacer po urzędzie

Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i PCK już za nami

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krotoszynie przeprowadził XXVIII edycje Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i Polskim Czerwonym Krzyżu na szczeblu powiatowym. Do etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy przeszli eliminacje szkolne.

Czytaj więcej...

Mikołajkowa wizyta w szpitalu

Najmłodszych pacjentów krotoszyńskiego szpitala odwiedził Mikołaj. Tradycją stało się bowiem wręczanie upominków dzieciom przez Starostę Krotoszyńskiego. W tym roku w rolę Mikołaja wcielił się wicestarosta Paweł Radojewski.

Czytaj więcej...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że Przedsiębiorcy zobowiązani są do uzyskania numeru rejestrowego BDO do 31 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego na: na zakup i dostawę podręczników dla uczniów szkół ogólnodostępnych uczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych w ramach projektu pn. Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania.

Pobierz

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Ulice „jak nowe” dzięki współpracy powiatu i gminy

19 listopada w Krotoszynie miały miejsce odbiory zmodernizowanych i wyremontowanych dróg powiatowych. Ulice – Kobierska, Klemczaka i Benicka zyskały nowy wygląd dzięki współpracy Powiatu Krotoszyńskiego oraz Miasta i Gminy Krotoszyn. W odbiorze wzięli udział m.in. wicestarosta Paweł Radojewski oraz wiceburmistrz Ryszard Czuszke, a także przedstawiciele wykonawców i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach  szacowania wartości zamówienia na wykonanie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Czytaj więcej...