Wirtualny spacer po urzędzie

Wywieś flagę!

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Krotoszyńskiego!

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym apeluję do właścicieli prywatnych posesji,  przedsiębiorców oraz kierowników placówek oświatowych, urzędów i innych  instytucji, o wywieszenie w tym dniu flagi państwowej na budynkach.

Flaga jest jednym z najważniejszych symboli narodowych – umacnia naszą tożsamość, zajmuje szczególne miejsce w tradycji i kulturze. Nasz gest będzie wyrazem szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń, a także dobrą lekcją patriotyzmu dla młodszej generacji.

Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka

Nauczyciele się doskonalą

21 marca w krotoszyńskim Zespole Szkół Specjalnych i 11 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbyły się dwa kolejne szkolenia dla nauczycieli dokształcających się w sieci „ Praca metodą eksperymentu” w ramach realizowanego przez Powiat Krotoszyński programu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym dla organizacji pozarządowych pt. "Nowe wzory ofert oraz elementy logiki projektowej w realizacji zadań publicznych”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Inkubatora (Kalisz, ul. Częstochowska 25, sala seminaryjna).

Czytaj więcej...

Zaakceptuj Twój e-PIT na podatki.gov.pl do 30 kwietnia

 Termin na składanie rocznych deklaracji PIT za 2018 r. mija 30 kwietnia.

 Zostały już tylko 2 tygodnie, aby w usłudze Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r.

Jeśli do 30 kwietnia nie zrobisz tego oraz nie rozliczysz się w inny sposób, to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony.

Czytaj więcej...