Wirtualny spacer po urzędzie

Kurs na ratownika

Zapraszamy na kurs na ratownika młodszego i wodnego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 lipca (środa) 2009r. o godzinie 10.00 na odkrytej pływalni przy ulicy Ogrodowskiego w Krotoszynie.

 

 

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT: Remont siedziby starostwa

W związku z rozpoczętym remontem budynku głównego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10) pragniemy przeprosić mieszkańców  odwiedzających siedzibę starostwa  za utrudnienia i uciążliwości, jakie nastąpią w najbliższych miesiącach. Są one związane z koniecznością prowadzenia prac remontowych bez możliwości wyłączenia budynku z eksploatacji.

                                                                  Starosta Krotoszyński

                                                                          Leszek Kulka

  

Powiatowa Wystawa Gospodarcza w Sulmierzycach

Kilkunastu wystawców prezentowało swe wyroby na Powiatowej Wystawie Gospodarczej w Sulmierzycach. Podczas święta miasta – 20 i 21 czerwca – mieszkańcy Sulmierzyc i ich goście mogli podziwiać wyroby przemysłowe, rzemieślnicze i rękodzielnicze pokazane przez wystawców z całego powiatu.

Czytaj więcej...

Dyżury radnych SIO

Radni Rady Powiatu: Leszek Kulka  ( Starosta ), Juliusz Poczta; Rady Miejskiej Krotoszyna:  Cezary Grenda, Edward Jokiel, Krzysztof Manista, Paweł Radojewski oraz Ryszard Czuszke ( Wiceburmistrz )   - członkowie Stowarzyszenia Samorządowa Inicjatywa Obywatelska

zapraszają na kolejny dyżur, który odbędzie się

23 czerwca 2009 r.  ( wtorek ) w godz. 17.30 - 18.30.

Adres: Klub Spółdzielczy,  ul. Sienkiewicza 2

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje...

... na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego położonej w Koźminie Wlkp., działka nr 1607/33 przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Spotkanie z sołtysami

18 czerwca 2009 r. w restauracji „CRISTAL” w Krotoszynie odbyło się tradycyjne już spotkanie, na które zostali zaproszeni sołtysi z terenu całego powiatu krotoszyńskiego. Organizatorami spotkania byli: Starosta Krotoszyński – Leszek Kulka oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Szczotka. Głównym tematem obrad było omówienie aktualnych spraw dotyczących rolnictwa.

Czytaj więcej...

Nowy partner zagraniczny powiatu

8 czerwca 2009r. doszło do podpisania Umowy o Współpracy Partnerskiej  pomiędzy Związkiem Gmin Marcali (Węgry) a Powiatem Krotoszyńskim. Dokument sygnowali – przewodniczący Związku dr Laszló Sütő i starosta krotoszyński Leszek Kulka.

 

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania

12 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął pozytywną decyzję o wyborze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” do realizacji zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2009-2015 nastąpi 26 czerwca 2009 r.

Czytaj więcej...