Wirtualny spacer po urzędzie

Letnia Szkółka Języka Niemieckiego

W roku 2009 Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko - Niemieckiej organizuje zajęcia Letniej Szkółki Języka Niemieckiego prowadzone przez Państwa Niessów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Mickiewicza 11.

Czytaj więcej...

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1 u ludzi w Meksyku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób wyjeżdżających i powracających zza granicy. więcej...

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje...

...na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego   położonej  w  Zdunach,   działka  nr  1850,  przeznaczonej   do   sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

Nabór elektroniczny

UWAGA! Rekrutacja na rok szkolny 2009/2010 do ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, funkcjonujących na terenie powiatu krotoszyńskiego odbywa się systemem elektronicznym.

Czytaj więcej...

Stypendia

Informuje o możliwości ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2008/2009, przyznawane w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Absolutorium jednogłośnie

W piątek, 24 kwietnia 2009r. odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Radni wysłuchali wystąpienia starosty Leszka Kulki, który w imieniu zarządu powiatu złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008. Uchwałę absolutoryjną przyjęto jednogłośnie.

 

Czytaj więcej...

Nadzwyczajna sesja

XXXVII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w środę 29kwietnia  2009 r. o godzinie 15,00 w sali posiedzeń  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Sesja ma charakter nadzwyczajny. Jej zwołanie związane jest z koniecznością podjęcia zmian budżetowych i wprowadzeniem do budżetu środków, które będą wypłacane w ramach stypendiów na wyrównywanie szans edykacyjnych  dla uczniow szkół ponagimnazjalnych. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych i z budżetu państwa.   

Czytaj więcej...

Dyżury radnych SIO

Radni Rady Powiatu: Leszek Kulka  ( Starosta ), Juliusz Poczta; Rady Miejskiej Krotoszyna:  Cezary Grenda, Edward Jokiel, Krzysztof Manista, Paweł Radojewski oraz Ryszard Czuszke ( Wiceburmistrz )   - członkowie Stowarzyszenia Samorządowa Inicjatywa Obywatelska zapraszają na kolejny dyżur, który odbędzie się  28 kwietnia  2009 r.  ( wtorek) w godz. 17.30 - 18.30.

Adres: Klub Spółdzielczy,  ul. Sienkiewicza 2