Wirtualny spacer po urzędzie

Goście z Appalachian State University w ?Kołłtątaju?

21 października w auli I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyło spotkanie uczniów i nauczycieli szkoły z przedstawicielami uczelni ze Stanów Zjednoczonych - Appalachian State University - oraz osobami zajmującymi się dydaktyką w szkołach. Opiekunem i inicjatorem przedsięwzięcia był profesor UAM dr hab. Stanisław Dylak, obecnie wykładowca na uniwersytecie, z którym związani są nasi goście.

Czytaj więcej...

Honory dla wyróżnionego policjanta

Aspirant Przemysław Marcinek z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie jest jednym z  laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Za pomoc okazaną ofiarom przemocy w rodzinie został nagrodzony przez Komendanta Głównego Policji. W piątek, 29 października 2010r.  przyjął także gratulacje od Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie z rolnikami

Przewodniczący Rady Powiatu p. Stanisław Szczotka oraz  Starosta Krotoszyński p. Leszek Kulka zapraszają na spotkanie, którego celem będzie omówienie  aktualnych  spraw dotyczących ochrony środowiska oraz sytuacji bieżącej w rolnictwie.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 5 listopada 2010 r.(piątek) o godz. 11-tej,
w Restauracji „CRISTAL” w Krotoszynie przy ulicy W. Witosa.

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej  w  Koźminie Wielkopolskim, oznaczonej  działką  nr  1442 przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej -

w Krotoszynie przy ul. Więźniów Politycznych, oznaczonej działką nr 2522/11o powierzchni 0,1916 ha,

- w Krotoszynie przy ul. Więźniów Politycznych, oznaczonej działką nr 2522/85 o powierzchni 0,2249 ha,

przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.). 

                                                              Starosta Leszek Kulka                                                                          

 

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Krotoszynie przy ul. Benickiej, oznaczonej działką nr 684/10 o powierzchni 0,1855 ha, przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.).

                                                                         Starosta

                                                                       Leszek Kulka