Wirtualny spacer po urzędzie

Koźminianie z pucharem starosty

30 kwietnia  w ZSP nr 1 w Krotoszynie, odbył się finał powiatowy XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. O miano najlepszych w powiecie rywalizowało 7 reprezentacji (21 zawodników) szkół ponadgimnazjlanych, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, których podstawą był test teoretyczny złożony z 20 pytań.

Czytaj więcej...

Skrzynka podawcza uruchomiona

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie uruchomiono system elektronicznej skrzynki podawczej. Dokumenty składane poprzez ESP do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zostaną potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru - także drogą elektroniczną - na adres nadawcy.

Czytaj więcej...

Mahle Polska najlepszym eksporterem

Największy zakład powiatu krotoszyńskiego – Mahle Polska – został uznany najlepszym eksporterem wśród 500 wiodących polskich przedsiębiorstw. Mahle zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” za to, że pomimo spadku notowań euro i dolara wobec złotego, zwiększyło wartość eksportu o 100 milionów złotych.

Czytaj więcej...

Wywieś flagę!

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Krotoszyńskiego! 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym apelujemy do właścicieli prywatnych posesji,  przedsiębiorców oraz kierowników placówek oświatowych, urzędów i innych  instytucji, o wywieszenie w tym dniu flagi państwowej na budynkach.

Flaga jest jednym z najważniejszych symboli narodowych – umacnia naszą tożsamość, zajmuje szczególne miejsce w tradycji i kulturze. Nasz gest będzie wyrazem szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń, a także dobrą lekcją patriotyzmu dla młodszej generacji. PAMIĘTAJ – 2- 3 MAJA WYWIEŚ FLAGĘ!

DWÓJKA szkołą przedsiębiorczych

22 kwietnia 2008 w Poznaniu, podczas konferencji pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” , krotoszyński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 otrzymał certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

Czytaj więcej...

Sesja absolutoryjna

Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Głosowanie nad wykonaniem budżetu roku 2007 odbyło się na sesji w piątek, 25 kwietnia.

Czytaj więcej...

Team Tabakiera mistrzem KLS

W minioną sobotę, 26 kwietnia, w sali krotoszyńskiego OSiR-u rozegrane zostały finały VI edycji Krotoszyńskiej Ligi Siatkówki. Patronem rozgrywek jest Starosta Krotoszyński.

Czytaj więcej...