Wirtualny spacer po urzędzie

Promocja książki autorstwa Jerzego Ziółkowskiego

W sobotę 14 grudnia w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbyło się uroczyste wydarzenie z okazji promocji niezwykłej książki autorstwa Jerzego Ziółkowskiego „Pieniądz zastępczy Krotoszyna i powiatu Krotoszyńskiego 1914 – 1945”.

Czytaj więcej...

W Koźminie debatowano o kształceniu zawodowym

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyła się po raz drugi konferencja pod nazwą  „ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM, A LOKALNY RYNEK PRACY W GMINIE KOŹMIN WLKP.” Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 oraz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Paterek w Koźminie Wlkp.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

W ramach realizacji projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, nr RPWP.08.01.02-30-0005/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach w roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny przeprowadzona została, zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie, rekrutacja uczestników – uczniów biorących udział w wyżej wymienionym Projekcie.

Czytaj więcej...

Kolejny projekt dla szkół zrealizowany!

We wtorek 3 grudnia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyło się spotkanie poświęcone zakończeniu i podsumowaniu projektu "Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego."

Czytaj więcej...