Wirtualny spacer po urzędzie

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szpitala

Na terenie największej inwestycji powiatu – rozbudowie siedziby głównej Szpitala Powiatowego im. N. Nenckiego w Krotoszynie – odbyła się 19 września 2018r. uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Rozbudowany obiekt przy ul. Mickiewicza 21pomieści docelowo wszystkie oddziały szpitalne.

Czytaj więcej...

Starosta Krotoszyński Informuje

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, z dniem 18 września 2018 r. wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Długołęce, gm. Kobylin, oznaczonej ewidencyjnie działką numer 85/3, o powierzchni 0,1215 ha, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kobylin. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.). 

Czytaj więcej...

Zasłużony dla Krotoszyna gotował dla krotoszynian

Tegoroczny festiwal „Powiat od kuchni” już za nami. W niedzielę, 9 września 2018 r., na krotoszyńskim Rynku gotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie z ZSP 2 i ZSP  3 oraz sam mistrz Karol Okrasa. Było mnóstwo smakołyków i niezwykłe występy estradowe. Punktem wyjątkowym niedzielnej imprezy stało się oficjalne uhonorowanie Karola tytułem „Zasłużony dla Krotoszyna”.

Czytaj więcej...

Starosta Krotoszyński informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 11 września 2018 r. wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie działką numer 777/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Wykaz został sporządzone na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm..

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszone zostało z dniem 11 września 2018 r. ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 6506/1, położonej w Krotoszynie w rejonie ul. Okólnej, stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Nowe boisko nosi imię zasłużonego pedagoga

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie był 3 września 2018 roku gospodarzem powiatowej inauguracji roku szkolnego 2018/2019. W tym dniu otwarto powstałe w ramach projektu UE boisko sportowe, któremu nadano imię zasłużonego radnego i dyrektora szkoły, Jana Urbaniaka.

Czytaj więcej...