Wirtualny spacer po urzędzie

Uprawnienia kierujących pojazdami – wyniki zdawalności 2018!

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców prowadzonych na terenie powiatu w 2018 roku oraz ilość uwzględnionych skarg.

Czytaj więcej...

Srebrny Kołłątaj i brązowa Dwójka

Szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw są dumne z sukcesu w corocznym Rankingu. Miło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie zdobyło tytuł "Srebrnej Szkoły 2019", a Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie "Brązowej Szkoły 2019". Krotoszyński Kołłątaj uplasował się na 418 miejscu w kraju na ponad 2300 liceów i 32 miejscu w Wielkopolsce na ponad 400 szkół tego typu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na: pełnienie funkcji eksperta w sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje  – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Sukcesy zawodników TAR

Łącznie 17 medali wywalczyli zawodnicy Towarzystwa Atletycznego "Rozum" w Krotoszynie podczas Pucharu Polski Seniorów, Seniorek, Juniorów, Juniorek, który został rozegrany w dniach 09-10 lutego 2019 roku w Dębicy.

Czytaj więcej...

Ubój poza rzeźnią - wskazówki dla rolników

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, w załączeniu przedstawia praktyczne wskazówki dla rolników, jak postąpić w przypadku dokonania uboju gospodarczego z konieczności poza rzeźnią.

Czytaj więcej...

Działki Powiatu na sprzedaż Krotoszyn, ul. Okólna

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza, II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krotoszynie przy ulicy Okólnej, oznaczonych ewidencyjnie działką nr 6500/8, nr 6500/9, nr 6500/10, nr 6500/16, nr 6500/17, stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Czytaj więcej...