Rozbudowa szpitala powiatowego wkracza w kolejne fazy!

Prace na największej inwestycji powiatu – rozbudowie siedziby głównej szpitala przy ulicy Mickiewicza realizowane w ramach projektu: Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji, w ramach inicjatywy JESSICA 2.nabierają tempa i wchodzą w kolejne etapy.

Wykonano  już dużą część wykopów pod fundamenty, a także prefabrykację zbrojenia oraz betonowanie części stóp i ław fundamentowych. Zamontowano  część ścian fundamentowych i położono znaczną część izolacji fundamentów powłoką bitumiczną. Teren szpitala został osłonięty specjalnymi ogrodzeniem ochronnym.

JESSICA 2 to zwrotne preferencyjne wsparcie ze środków regionalnych programów operacyjnych w perspektywie UE 2014-2020, które finansuje działania związane m. in. z rewitalizacją zdegradowanych obszarów określonych w aktualnych Lokalnych Programach Rewitalizacji. 

Podmiotem Wdrażającym Jessica2 jest Bank Gospodarstwa Krajowego SA w Warszawie. Projekt Powiatu Krotoszyńskiego realizowany jest w ramach działania 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe.”

 

Aktualna wartość projektu:

Całkowita: 24 501 447,00 PLN

Pożyczka JESSICA 2: 20 000 000,00 PLN

Emisja obligacji:   3 000 000,00 PLN

Wkład własny: 1 501 447,00 PLN