Rewitalizacja dzięki milionowym pożyczkom Jessica2

17 października 2017r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie miało miejsce podpisanie umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy Jessica2, na realizację projektów rewitalizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Powiatu Krotoszyńskiego. Są to pierwsze podpisane umowy w Wielkopolsce! Powiat Krotoszyński otrzyma pożyczkę w wysokości 20 mln złotych na projekt - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji.

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest Instytucją Wdrażającą Jessica 2 umowę podpisali – członek Zarządu Przemysław Cieszyński i Anna Gajewska - dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. Powiat reprezentowali  – starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski oraz skarbnik Andrzej Jerzak.

Na uroczystość przybyli także przedstawiciele samorządu województwa – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Potrzebowski.

JESSICA 2 to zwrotne preferencyjne wsparcie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Kwota wsparcia dla wszystkich projektów w wynosi 285,83 mln zł, z czego 112,60 mln zł to pieniądze przeznaczone na rewitalizację. W kwietniu 2017 uruchomiono nabór wniosków. Podpisane dziś umowy dotyczą działania 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe.”

Aż 40 milionów złotych z tego konkursu zostanie zainwestowane w Krotoszynie – po 20 mln na projekty powiatu i gminy.  

Projekt powiatu będzie realizowany w terminie: październik 2017 – październik 2019.  Wartość całkowita to  24 500 000,00 PLN. Pożyczka została przyznana przy oprocentowaniu preferencyjnym 0.30%. Spłatę rozłożono na 20 lat.  Inwestycja polega na rozbudowie siedziby głównej Szpitala przy ul. Mickiewicza 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Do nowo wybudowanego obiektu zostaną przeniesione istniejące komórki organizacyjne Szpitala, zlokalizowane obecnie w innej części Krotoszyna.

Po rozbudowie głównej siedziby szpitala nastąpi zagospodarowanie przyległych terenów – reorganizacja dróg wewnętrznych z bezpiecznym skomunikowaniem z ulicami miasta Krotoszyna, budowa parkingów, przebudowa istniejącego zaplecza technicznego, a także aranżacja terenów zielonych i małej architektury.

- Dla powiatu to bardzo ważny projekt. Położy kres uciążliwym dojazdom pacjentów do rozproszonych po mieście oddziałów szpitalnych. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług medycznych, a także zmniejszy natężenie ruchu i emisję spalin – powiedział Stanisław Szczotka – Starosta Krotoszyński.

Obie z podpisanych dziś umów dotyczą rewitalizacji terenów zdegradowanych. Jednak to dopiero początek i do  wykorzystania pozostaje jeszcze ponad 240 mln zł, w tym ponad  170 mln zł na projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – dodał Przemysław Cieszyński, członek Zarządu BGK.

Projekty Miasta i Gminy Krotoszyn obejmą przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz Krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji. Termin realizacji: październik 2017 – październik 2020,  Wartość całkowita : 33 798 664,43.

Opracowanie: M.Wiśniewska, zdjęcia: I. Bartoś UM Krotoszyn