Pomoce dydaktyczne już są - wkrótce zajęcia!

Po długim okresie oczekiwania kolejne szkoły otrzymały, w ramach doposażenia pracowni, nowe pomoce dydaktyczne.

Na podstawie protokołów użyczenia z 20 lutego 2019 r. pomoce dydaktyczne przekazano do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. Natomiast w dniu 21 lutego 2019 r. pomoce dydaktyczne przekazano Zespołowi Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie. Już wkrótce w doposażonych pracowniach rozpoczną się zajęcia w ramach zadań nr 3 i 4 naszego projektu.