Nauczyciel ZSS ukończył kurs Montessori

Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie, po 9 miesiącach nauki ukończył kurs Pedagogiki M. Montessori zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Nauczyciel zrealizował 275 godzin i otrzymał Dyplom ukończenia Dyplomowego Doskonalącego kursu Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego.  Ta forma wsparcia, która pozwoliła podnieść kompetencje pedagoga, została zrealizowana w ramach zadania nr2 projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"...