Pracownia zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień w MOW doposażona w ramach projektu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim w ramach projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość…” wzbogacił się o nowe elementy w pracowni, które staną się nieocenioną pomocą dla pedagogów i terapeutów w prowadzeniu zajęć z wychowankami. Zakupione w drodze przetargu wyposażenie składa się z dwóch części :

Cześć 1: pracownia do zajęć multimedialnych i relaksacyjnych wyposażona m.in. w tablicę multimedialną, rzutnik, tablicę magnetyczną, wieżę hi-fi, pufy i maty relaksacyjne.


Część 2: pracownia do zajęć praktycznych z małym aneksem kuchennym wyposażona m.in. w stoły, krzesła, sztalugi, gry terapeutyczne i zastawę kuchenną.

Już wkrótce – w pierwszych miesiącach roku 2019 - w pracowni tej rozpoczną się zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów MOW prowadzone w ramach zadania nr 4 naszego projektu „Zajęcia dla uczniów ze szkół i placówek specjalnych”.