Kurs GeoGebra zaliczony!

W terminie od kwietnia do czerwca 2018 roku nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie uczestniczył w kursie przeprowadzonym metodą e-learningu – GeoGebra-kurs średniozaawansowany. Kurs zorganizowany został przez Fundację Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Trwał 60 godzin i zakończył się uzyskaniem Zaświadczenia.