Rozpoczynamy wyposażanie kolejnych pracowni!

W drodze kolejnego już przetargu, ogłoszonego 29 marca 2018 r., na Zakup i dostawę doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni geograficznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie.

Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni geograficznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta
w Krotoszynie.

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni biologicznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni przyrodniczo-matematycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach.

Zadanie nr 5 – Zakup i dostawa doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni logopedycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.

Zadanie nr 6 – Zakup i dostawa doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni do zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim,

wyłoniono cztery najkorzystniejsze oferty – zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny stanowiący część doposażenia pracowni biologicznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, pracowni do zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim, pracowni geograficznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie i pracowni logopedycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie. Przetarg na pozostałe Zadania został unieważniony. Powodem unieważnienia była wartość złożonych ofert – cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia lub treść ofert nie odpowiadała treści SIWZ.