Nauczyciel "Trójki" rozpoczął studia podylomowe

W ramach Zadania nr 2 projektu nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie rozpoczął studia podyplomowe z Mechatroniki przemysłowej. Organizatorem studiów jest Wydział Mechaniczno-Energetyczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Wrocławskiej. Zajęcia trwać będą 2 semestry. Nabyte kompetencje pozwolą pedagogowi z "trójki" na wzbogacenie zajęć dydaktycznych z mechatroniki.