Nauczyciele podnoszą kompetencje

Realizując Zadanie nr 2 projektu - Kursy doskonalące, sieci współpracy i samokształcenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, w okresie luty-marzec 2018 r. dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie podnosiło swoje kwalifikacje na III-stopniowym kursie doskonalącym.

Nazwa kursu to: III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”. Kurs przeprowadził Instytut Dziecka AUTUS w Poznaniu, trwał on 45 godzin i zakończył się uzyskaniem Zaświadczeń.

Natomiast inny nauczyciel tej samej Szkoły rozpoczął kurs Pedagogiki M. Montessori zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi.