Pierwszy przetarg - pierwsze zakupy!

W wyniku ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2018 r. przetargu na Zakup i dostawę doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania, dokonano pierwszych zamówień.

Ogłoszone zadania to:

Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni geograficznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie.

Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni geograficznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie.

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie.

Zadanie nr 4 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni biologicznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

Zadanie nr 5 – Zakup i dostawa doposażenia sali klasowej realizującej pedagogikę
M. Montessori dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie.

Zadanie nr 6 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni przyrodniczo-matematycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach.

Zadanie nr 7 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni logopedycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.

Zadanie nr 8 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni do zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim

Zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp., które stanowią część doposażenia pracowni do zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień.

 Przetarg na pozostałe zadania został unieważniony. Powodem unieważnienia była wartość złożonych ofert – cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia lub brak ofert na przedmiotowe zadania.