Spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia

10 grudnia 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie odbyło się spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia „Praca metodą eksperymentu”. Ma to związek z realizowanym przez Powiat Krotoszyński programem unijnym w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Kurs GeoGebra zaliczony!

W terminie od kwietnia do czerwca 2018 roku nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie uczestniczył w kursie przeprowadzonym metodą e-learningu – GeoGebra-kurs średniozaawansowany. Kurs zorganizowany został przez Fundację Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Trwał 60 godzin i zakończył się uzyskaniem Zaświadczenia.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy wyposażanie kolejnych pracowni!

W drodze kolejnego już przetargu, ogłoszonego 29 marca 2018 r., na Zakup i dostawę doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na zadania:

Czytaj więcej...

Kurs integracji sensorycznej

Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie rozpoczął kurs – Diagnoza i terapia integracji sensorycznej zorganizowany przez firmę REHAMAX Monika Korfanty w Krynicy-Zdroju.

Nauczyciel "Trójki" rozpoczął studia podylomowe

W ramach Zadania nr 2 projektu nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie rozpoczął studia podyplomowe z Mechatroniki przemysłowej. Organizatorem studiów jest Wydział Mechaniczno-Energetyczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Wrocławskiej. Zajęcia trwać będą 2 semestry. Nabyte kompetencje pozwolą pedagogowi z "trójki" na wzbogacenie zajęć dydaktycznych z mechatroniki.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg - pierwsze zakupy!

W wyniku ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2018 r. przetargu na Zakup i dostawę doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania, dokonano pierwszych zamówień.

Czytaj więcej...

Nauczyciele podnoszą kompetencje

Realizując Zadanie nr 2 projektu - Kursy doskonalące, sieci współpracy i samokształcenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, w okresie luty-marzec 2018 r. dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie podnosiło swoje kwalifikacje na III-stopniowym kursie doskonalącym.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy realizację projektu!

Powiat Krotoszyński rozpoczął realizację projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkól powiatu krotoszyńskiego. Poniżej przedstawiamy szeroką informację o beneficjentach i zadaniach, które będą realizowane w ramach tego największego w dziejach powiatu projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...