Projekt „Cyfrowy Powiat Krotoszyński…” wchodzi w kluczową fazę realizacji

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego podpisał 27 marca 2018r. umowę z na realizację kluczowego etapu projektu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych” realizowanego w ramach WRPO 2014, poddziałanie 2.1.2.


Umowa opiewa na kwotę 1 968 000 zł, a wykonawcą usługi będzie  EUROSYSTEM S.A. Chorzów  z Chorzowa.

Głównym celem realizacji zadania, którego dotyczy umowa, jest uporządkowanie stanu ewidencyjnego w zakresie użytków gruntowych dla całego obszaru Powiatu Krotoszyńskiego, założenie ewidencji budynków, a także cyfryzacja archiwalnych analogowych dokumentów geodezyjnych, które ostatecznie będą udostępniane drogą internetową.

Wykonanie tych prac zwiększa bezpieczeństwo obrotu prawnego nieruchomościami na terenie powiatu, a także usprawni procesy  inwestycyjne. Mieszkaniec czy inwestor dokonując czynności związanych np. z zakupem nieruchomości, budową domu czy uzbrojeniem terenu otrzyma szybką i rzetelną informację o gruntach i budynkach.