Cyfrowy powiat krotoszyński - umowa podpisana

24 lutego 2017Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał z Powiatem Krotoszyńskim umowę o
dofinansowanie projektu pn.: Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz
danych ,który jest realizowany w ramach:Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa
2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Projekt złożony przez Powiat Krotoszyński w ramach naboru nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. znalazł się w grupie najwyżej ocenionych (23,5 pkt ) i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.