Powiat krotoszyński na zdjęciach lotniczych

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zleciło do wykonania zadanie pn. „ Wykonanie zdjęć lotnicznych oraz ortofotomapy dla całego Powiatu Krotoszyńskiego” będącego częścią projektu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014- 2020: Osi Priorytetowej 2: „ Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Czytaj więcej...

Cyfrowy powiat krotoszyński - umowa podpisana

24 lutego 2017Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał z Powiatem Krotoszyńskim umowę o
dofinansowanie projektu pn.: Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz
danych ,który jest realizowany w ramach:Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Czytaj więcej...

Cyfrowy powiat krotoszyński – e-usługi z myślą o mieszkańcach!

W wyniku realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  Starostwo Powiatowe w Krotoszynie wprowadzi 6 nowych e-usług z zakresu udostępniania cyfrowych zasobów geodezyjnych i rejestrów publicznych. Przez Internet będą mogli załatwić sprawy zarówno specjaliści  (m.in. komornicy, projektanci, geodeci) jak i mieszkańcy powiatu będący klientami starostwa. O tym wszystkim poinformowano na konferencji inaugurującej projekt, która odbyła się 11 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.

Czytaj więcej...