Wirtualny spacer po urzędzie

Wyrazy współczucia

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. To niepowetowana strata nie tylko dla mieszkańców Gdańska, ale dla całego polskiego samorządu.

Czytaj więcej...

Zgłoś kandydata do nagrody "Krotoszyński Dąb"

Starosta Krotoszyński zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody „Krotoszyński Dąb”. Nagroda ta jest przyznawana tym organizacjom, instytucjom i osobom, które w mijającym roku poprzez swoją działalność wniosły szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Krotoszyńskiego. Każdy może zgłosić swojego kandydata !!!

Czytaj więcej...

Starosta Krotoszyński informuje:

 … na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszone zostało z dniem 15 stycznia 2019 r. ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Rozdrażewie, oznaczonej działką nr 137/5 o powierzchni 0,0181 ha.

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego Informuje:

 … na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony został z dniem 15 stycznia 2019 r. wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnym wietrze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, Starosta Krotoszyński przekazuje treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 5 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych  Oddział w Poznaniu dnia 13.01.2019 r.

Czytaj więcej...

Apteki naszego powiatu w roku 2019

Jak co roku - Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwaliła godziny pracy aptek powiatu krotoszyńskiego na kolejny rok oraz rozkład dyżurów w niedziele i ścięta oraz w porze nocnej. Szczegóły w załącznikach.

Czytaj więcej...

Spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia

10 grudnia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie odbyło się spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia „Praca metodą eksperymentu”. Ma to związek z realizowanym przez Powiat Krotoszyński programem unijnym w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...