Prace na boisku idą „pełną parą”

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych (naprzemiennie intensywne opady i upały) inwestycja, której przedmiotem jest przebudowa boiska szkolnego przy ZSP 2 w Krotoszynie jest już znacząco zaawansowana.

Obecnie nakładana jest pierwsza z trzech, warstwa nawierzchni boiska. Powstaje również opłotowanie. Przygotowywane są także  fundamenty pod montaż urządzeń siłowych. Przypominamy, że tak siłownia jak i boisko zaprojektowano z myślą o osobach niepełnosprawnych i mających kłopoty z poruszaniem.

Całość realizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: "Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", poddziałania 9.3.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". Nr umowy RPWP.09.03.03-30-0035/16-00.

Wykonawcą inwestycji wybranym w postępowaniu przetargowym jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „EP,a” Edmund Pestka z Krotoszyna.