Zarząd powiatu wizytował budowę boiska

Posiedzenie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w dniu 10 lipca 2018r. rozpoczęło się wizytami na dwóch budowach realizowanych w ramach projektów UE. Członkowie zarządu odwiedzili plac rozbudowy Szpitala Powiatowego oraz przebudowę boiska przy ZSP 2 w Krotoszynie. Obie inwestycje realizowane są przy wsparciu  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szpital powiatowy – w ramach inicjatywy JESSICA 2,a boisko przy ZSP 2 – w ramach projektu z poddziałania  9.3.3.

Projekt pn. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu realizowany jest w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „EP,a” Edmund Pestka z Krotoszyna.

 Data zakończenia projektu 2018-11-30, termin zakończenia inwestycji – 17 sierpnia 2018r.

Całkowita wartość inwestycji w ramach projektu: 1.451.400,00 PLN

Kwota dofinansowania 1 154 236,78 (85%). PLN

Tekst: M. Wiśniewska, zdjęcia: J. Król