Wirtualny spacer po urzędzie

Przypomnienie o terminie zakończenia konsultacji

do 29.06.2015 r. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 t.j. ze zm.) w roku 2016 w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu zobacz więcej…