Wirtualny spacer po urzędzie

Sukcesy w konkursach Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymało dotacje w wysokości  67.503,00 zł  na realizację projektów z konkursów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na projekt „Globalny problem, lokalne rozwiązania” realizowany w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pozyskano 31 000,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano m.in. rozszerzenie oferty pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów, działania terapeutyczne, profilaktyczne oraz edukacyjno-szkoleniowe.
Natomiast na projekt „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, który jest realizowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało 36 503,00 zł. Dzięki dotacji możliwe jest dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.