Wirtualny spacer po urzędzie

Wielka szansa dla Trójki! Nagroda Ministra Gospodarki dla szkoły!

Przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie popularną Trójką wielka szansa na jeszcze dynamiczniejszy rozwój szkoły. Zarząd MAHLE Polska podjął decyzję o współpracy w tworzeniu klas patronackich.
W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą MAHLE otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Już od wielu lat szkoła ściśle współpracuje z firmą MAHLE Polska, która wytwarza tuleje cylindrowe dla samochodów ciężarowych i osobowych, tuleje wielkogabarytowe, zestawy cylindrowo tłokowe (zestawy naprawcze), prowadnice zaworowe, wkładki tłokowe, tłoki i zawory.
Uczniowie szkoły zawodowej uczący się w zawodach - operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych podpisują z MAHLE umowę o pracę jako pracownicy młodociani i odbywają
w tym nowoczesnym zakładzie praktyczną naukę zawodu. Uczniowie Technikum kształcący się w zawodach – technik mechanik oraz technik elektryk odbywają tam praktyki zawodowe, jednocześnie uczestniczą w wykładach
i zajęciach z części przedmiotów zawodowych.

Współpraca między placówkami jest harmonijna z korzyścią dla obu stron. MAHLE oraz ZSP nr 3 mają na względzie dobro ucznia, jego rozwój zawodowy i osobowościowy. Zarówno kierownik szkolenia praktycznego, jak i nauczyciele, wychowawcy uczniów odbywających w MAHLE praktyki są w stałym kontakcie, wspólnie kontrolują postępy uczniów, mobilizują ich do systematycznej pracy. Zakład MAHLE włącza się w proces wychowania młodych ludzi, promowane są pożądane postawy uczniów, każdy sukces jest zauważany i nagradzany. Efektem tak szeroko zakrojonej współpracy obu placówek jest wspólne przystąpienie do Klastra Edukacyjnego INVEST- EDU Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” sp. z o.o. Na ostatniej konferencji „Mądrzej czyli jak kształcić dla gospodarki” zauważono i w znaczący sposób doceniono tą współpracę. Nasza szkoła i firma MAHLE zostały nagrodzone przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego "Nagrodą Ministra Gospodarki". Ponadto nauczyciel a zarazem kierownik szkolenia praktycznego p. Piotr Gabryelczyk oraz dwóch uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w MAHLE: Mateusz Gabryelczyk i Roland Przybylski zostali uhonorowani czekami.
Obecnie pojawia się możliwość pogłębienia współpracy i podpisania porozumienia o współpracy między MAHLE, Starostwem Krotoszyńskim (jako organem prowadzącym szkołę) oraz naszą szkołą. Porozumienie ma na celu utworzenie w ZSP nr 3 klas patronackich. Patronatem zakładu objęte byłoby kształcenie uczniów w następujących zawodach:
- technik mechanik,
- technik elektryk,
- operator obrabiarek skrawających,
- operator maszyn i urządzeń odlewniczych.

Otwiera to przed szkołą, a zwłaszcza przed naszymi uczniami nowe horyzonty. Firma MAHLE gwarantuje bowiem uczniom kształcącym się w tych zawodach możliwość nabycia praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Będą mieli Oni okazję zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem oraz nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi we współczesnym przemyśle. W ramach klas patronackich uczniowie będą mieli także możliwość odbywania praktyki w licznych filiach zakładu, rozwijających swą działalność na całym świecie. Wyjątkowo atrakcyjną ofertę zakład przygotowuje dla uczniów najpilniejszych i najlepiej przykładających się do obowiązków – jest to możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki na bardzo atrakcyjnych warunkach.
 
Tekst i foto ZSP3